2017. 09. 09.

1917-2017 Konferencia – A Hármas Tagozódás 100 éve

Egyre súlyosbodó globális válságot élünk át, látható perspektívák nélkül. Pedagógus megmozdulások figyelmeztetnek az állami oktatás válságára. A robotizáció előretörése a munkahelyek tömeges megszűnésével fenyeget. A politikával összefonódott technokrata elit az alapjövedelemre tekint, mint megoldásra. A mulasztásból fakadó patológiás jelenségek, szimptómák egyre növekvő tömege a hármas tagozódás felismerése után kiált. Megérett az idő. Egy pozitív impulzust kell adni, a hármas tagozódás lényegéről és perspektívájáról. Ez az egyetlen kiút a válság további mélyülésével szemben.

A nagysikerű 1914-2014 konferencia folytatásaként ismét nemzetközi konferenciát szervezünk Budapesten.

A konferencia fő témái:

 • Történelmi előzmények
  • 1914 – Az egységállam vége
  • 1917 – Világtörténelmi fordulópont
  • az USA belépése az európai háborúba
  • a hármas tagozódású szociális organizmus eszméjének megjelenése
  • a bolsevik forradalom győzelme
 • Egy száz éves mulasztás következményei
 • A szociális kérdés a XIX. század végén és ma
 • A hármas tagozódás valósága
  1. “Core” – a hármas tagozódás alapelvei
  2. “Distortions” – betegségtünetek (szociálpatológia), pusztítások, kísérletek a hármas tagozódás eltüntetésére a II. Világháború után (szociális piacgazdaság) és ma (alapjövedelem)
  3. Perspektívák a három életterületen – a szolidáris gazdaság csírái, az önigazgató iskolák kérdése, az állami befolyás visszaszorítása, a gyógyítás szabadsága, szociálhigiéné.

A szimpóziumon elhangzott előadások anyagai: