A Nádasdladányi Nádasdy Kastély

A kastély története

Jelenlegi formájában a XIX.sz-ban, angol Tudor stílusban épített Nádasdy kastélyt Gróf Nádasdy Ferenc (1842-1907) építtette. A család tulajdonába édesapja Nádasdy Lipót révén került, aki mint a Dunántúl egyik leggazdagabb földesúra a Schmidegg családtól vásárolta meg a kastély barokk elődjét.

A kastély terveit LINZBAUER István (1838-1880) készítette el. Bár Linzbauer nem volt az elsők között az akkoriban divatos építészek között, a választás tudatos volt, mivel az építtető így könnyebbnek látta saját elképzeléseit megvalósíthatónak. A kastély stílusának és atmoszférájának kiválasztásakor az építtető azért választotta a romantikus Tudor stílust, mert az angolok mentalitásában vélte felfedezni azt a szemléletmódot, amit maga is vallott. Egyfelől a hagyományok, a múlt és az ősök tiszteletét, másfelől a modern kor technikai vívmányainak alkalmazását. A részletek kidolgozásában jelentős szerepe volt az akkoriban divatos építészeti mintakönyveknek, amiket építtető és tervező egyaránt szenvedéllyel forgatott.

Az építkezés 1873 és 76 között zajlott le Hübner Nándor építész vezetésével. Linzbauer István halála után a kastély legdíszesebb termeinek (Ősök csarnoka, könyvtár, kápolna kialakítását Hauszmann Alajos végezte el, de Jungfer Gyula műlakatos és Thék Endre asztalosműhelyének alkotásai is láthatók.

A kastélyt a kor legmodernebb technikai megoldásaival látták el, a nagyobb termekben gázvilágítás, légfűtés, a falakban a telefon elődje „beszélőcsövek” voltak beépítve. A konyha külön épületben nyert elhelyezést, a két épületet földalatti folyosó kötötte össze, melyen sínen gördülő kocsi szállította a rakományokat.

A 4500m2 belterületű kastély és a jelenleg 23 hektáros, botanikai ritkaságokban gazdag, Kálmán János főkertész által tervezett park 1945-ig a 800 éves múltra visszatekintő Nádasdy család otthona volt. Ekkor államosították és 45 évig a legkülönbözőbb funkciók működtek benne.

A kastély jelene

A család utolsó leszármazottja Nádasdy Ferenc a rendszerváltás után Kanadából visszatelepülve Magyarországra a Nádasdy Alapítvány kuratóriumi elnökeként a kuratórium tagjaival együtt 1993 óta a kastélyépület megmentésén és a Nádasdy szellemiség vissza hozatalán, újrateremtésén fáradozik.

A Nádasdy Alapítvány kezdeményezésére a kastély ma a Magyar állam tulajdonából ki nem adható műemlék, kezelője a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága. Az Alapítvány és az MNG. közötti megállapodás értelmében, a kastély helyreállításán lehetőségeikhez mérten közösen dolgoznak, a szellemiség megőrzését a kastélyban létrehozandó Nádasdy Akadémia szeretné továbbvinni.

2009 és 2010 évben a Norvég Finanszírozási Alap, a Nemzeti Kulturális alap a Nádasdy Alapítvány és néhány lelkes adományozó anyagi támogatásával a kastély homlokzata és közvetlen környezete megújult, a kerti teraszhoz mozgássérült rámpa került kialakításra.

A rendbehozott belső terekben múzeum működik , a termekben különböző események kerülnek megrendezése. A tatarozás alatt az alapítvány szimpoziumai elmaradtak.

2011-ben a Nádasdy Alapítvány kuratóriumának megfiatalításával az Akadémia ismét tervbe vette szellemi aktivitása folytatását, új programmal, új közreműködők bevonásával de az eredeti célok változatlanul hagyásával.

2013 január 15-én elhunyt gróf Nádasdy Ferenc. Távozásával egy korszak lezárult.
Az alapítvány kuratóriumának felkérésére Ertsey Attila elvállalta a kuratórium elnöki tisztségét.

2013 június 28-án, Nádasdy Ferenc születésnapja előtt pár nappal újraindult a szimpóziumok sora.

2017 őszén az állami Kastélyprogram első ütemében megkezdődik a kastély felújításának II. üteme, mely egy nagy lépés a teljes befejezés és működőképessé tétel felé vezető úton. A rekonstrukció egy éven át tart, addig a szimpóziumok más helyszínen lesznek megrendezve. A teljes helyreállítás, melyre remélhetőleg a 2018 utáni időszakban kerül sor, a kastélyt szálláshellyel is rendelkező rendezvényközponttá és múzeummá alakítja, mely a látogatók fogadása mellett megfelelő alapot ad a Nádasdy Akadémia működéséhez.

Elhelyezkedése

A Fejér megyei Nádasdladányban, - jó megközelítéssel, az M7-es autópálya Tác-Gorsium lejárattól található.