2018. 10. 07.

Transzhumanizmus vagy spiritualizmus?

A Nádasdy Akadémia Transzhumanizmus vagy spiritualizmus? címmel 2018 október 7-én, vasárnap szimpóziumot rendez.

Helyszín: Műcsarnok, Budapest “Rejtett történetek” kiállítás

A Nádasdy Akadémia célja a régóta esedékes paradigmaváltás előkészítése, műhelybeszélgetések révén. Az idén a címben szereplő két fókusztémát tűzzük napirendre.

A rendezvény fókuszában a robotizáció terjedésének jellege és kockázatai állnak, benne a technika általános kérdéseivel, valamint a mesterséges intelligencia, a számítógépek hatékonyságának várható ugrásszerű növekedése és ennek következményei az emberi életre, a munkára. Kísérletet teszünk a gépesítés határainak meghúzására. A megközelítés a problémát a legmélyebb filozófiai-művészeti irányból indítja, az emberiség előtt álló fejlődés két polaritását egymás mellé állítva: egy szellemi- kulturális-morális evolúció szükségességét, és a technikai fejlődés túlzott előreszaladását, melyet nem követett az emberek morális- tudati fejlődése.

A szellemi fejlődés perspektíváját egy művészeti produkcióval illusztráljuk, mely egy misztériumdráma részletének előadását emeli be a programba. A mű a szellem irányába való fejlődés legtágabb perspektíváját vázolja fel a zene, a színjátszás és az euritmia segítségével.

A másik pólust, azt a közelgő világot, mely az embert magát is a gépek világába húzza le a “Transzhumanizmus” jegyében, mely azt vallja, hogy a technika fejlődése leküzdi a biológiai organizmus korlátait, előadások segítségével közelítjük. E törekvés vezető személyisége Ray Kurzweil, a Google fejlesztési igazgatója, akinek műveiből idézünk.

Az eszmecserét a művészet, mint gyógyító közeg katalizálja. A művészet az, ami a változás alapja, mint egyetlen megmaradt kapcsolatunk a harmóniával és szépséggel.